آدرس و شماره تماس های تالارپذیرایی سفیر

تهران، اتوبان همت غرب به شرق، بعد از خروجی صیادشیرازی شمال
خروجی ریحانی(برادران محمدی)،تالار بزرگ سفیر

Tel: 22513577 - 22512684